Kamerové navádění robotu

Kamerové vidění lze využit i pro velice spolehlivé a přesné navádění robotu na neorientované díly, přesnost detekce pozice je běžně až 0,05 mm. Což je srovnatelné s opakovatelností většiny robotů. Právě díky této možnosti si průmyslové kamery nacházejí své místo i v oblasti robotiky. Díky kombinaci kamerového vidění a robotu lze spolehlivě uchopit a umístit i náhodně orientované výrobky, které se nacházejí například na dopravníkovém pásu. 

Výhodou tohoto konceptu je absence nutnosti nejrůznějších skluzů a přípravků, které by orientovaly výrobky. Jelikož by jejich výroba v určitých případech mohla být poměrně nákladná a od určité variability produkce by tento přístup mohl být mnohem nákladnější než automatizace pomocí strojového vidění. V případě řešení této problematiky pomocí průmyslových kamer, snímačů a software je variabilita produkce a možnosti dodatečných úprav mnohonásobně větší a tím je investice do tohoto řešení jistější.

Kamerové navádění robotu

Kamerové navádění robotu lze rozlišit na dva typy. Prvním a jednodušším způsobem řešení je tzv. 2D picking – výrobky se nacházejí pouze v jedné rovině a nejsou tedy naskládané jeden na druhém. Tato varianta je v průmyslové automatizaci poměrně oblíbená, jelikož není příliš finančně náročná a zároveň se jedná ve většině automatizačních případů o dostatečně kvalitní  řešení. Pro řešení 2D picking se používají převážně klasické průmyslové kamery a průmyslové osvětlení.

Složitější variantou je poté 3D bin picking, kde jsou již hledané výrobky náhodně orientované v přepravce, či bedně a leží tedy jeden na druhém. Tato koncepce je již poměrně dosti složitá, finančně náročná a využívá se spíše zřídka, a to u aplikací s vysokou sériovostí, kde lze dosáhnout návratnosti investice. Pro řešení 3d bin picking se většinou nepoužívají pouze průmyslové kamery, ale 3D skenery a jiná vysoce specializovaná zařízení.

Příklad řešení - balení produktů do krabic

Náhodně rozmístěné a neorientované produkty  jedoucí po pásu dopravníku je třeba ve správném množství umístit do krabic a současně kontrolovat jejich kvalitu. V tomto případě se jedná o 2D belt picking, kdy se hledané objekty navzájem nepřekrývají. Toto je typická balící aplikace, kde záleží převážně na rychlosti a spolehlivosti. Průmyslové kamery snímají pohybující se pás dopravníku a při detekci produktu jej lokalizují a vůči referenčnímu bodu (který je společný pro robot i kameru) stanoví jeho pozici a natočení, současně mohou být určeny kvalitativní vlastnosti jako: rozměry, tvar, barva, či přítomnost menších komponent na větších díle . Tyto informace jsou poté předány do řídícího systému robotu, který poté hledaný objekt uchopí a přemístí do krabice.

kamerové navádění robotu

Kontaktujte nás!