Přehled typických aplikací

Bezkontaktní měření rozměrů

Bezkontaktní měření rozměrů je snadný a velice rychlý způsob kontroly kvality produktů. Při vhodné volbě kamerového systému lze dosáhnout přesnosti až 0,01 mm. 

Základem optického, bezkontaktního měření je přesná lokalizace hran měřených rozměrů, dostatečný počet pixelů snímače přepočtený na jednotku měřeného rozměru a kvalitní osvětlení. 

Bezkontaktní měření rozměrů se nejčastěji používá pro:

 •  automatizaci měření tolerovaných rozměrů při sériové výrobě
 • zrychlení usnadnění práce operátorům
 • snadnou a automatickou archivaci měřených rozměrů 

Kamerové navádění robotu

Kamerové vidění lze využit i pro velice spolehlivé a přesné navádění robotu na neznámo orientované díly. Přesnost se kterou lze detekovat náhodně umístěný a orientovaný díl je až ± 0,05 mm. Kamerové navádění robotu nachází využití v případě maximální automatizace – ve chvíli, kdy není v procesu přítomen operátor ani pro založení dílu, nebo v případech, kdy je potřeba větší přesnost, než dokáže člověk spolehlivě a opakovaně nabídnout.

Kamerové navádění robotu se nejčastěji používá pro:

 •  automatizaci aplikací pick & place
 • zvýšení přesnosti a spolehlivosti v porovnání s člověkem
 • zvýšení variability a autonomie robotického pracoviště.

Kontrola kompletnosti výrobku

Kontrola kompletnosti výrobku je dnes nezbytná součást téměř jakékoliv výroby. Mnoho produktů je složeno z více částí a je třeba pečlivě kontrolovat zda jsou všechny komponenty na správné pozici a v požadované kvalitě.

Kamerovou kontrolou kompletnosti sestav lze také maximalizovat spolehlivost manuálních pracovišť, kde ve spojení s upínacím mechanismem nedojde k uvolnění kompletovaného dílu, dokud neobsahuje všechny své komponenty na správném místě, či jestli montáž probíhá ve správném pořadí.

Kontrola kompletnosti výrobku se nejčastěji používá pro:

 • zvýšení spolehlivosti manuálních montážních pracovišť
 • snížení reklamací Vašich zákazníků
 • optimalizace montážního procesu a kontrolu zda montáž probíhá v předepsaném pořadí

Neuronové sítě a umělá inteligence

Neuronové sítě pomocí prvků umělé inteligence a hlubokého učení umožňují řešit dříve neřešitelné problémy kontroly kvality. Zatímco klasický přístup se opírá převážně o předem známé tvary a umístění kontrolovaných oblastí a jejich defektů, tak námi vytrénované neuronové sítě jsou schopny detekovat nepředvídatelné vady na všech místech kontrolovaného objektu.

Neuronové sítě se nejčastěji používají pro:

 •  detekci nepředvídatelné vady povrchu – koroze, škrábance, suky a různé vady kovů, skla, dřeva a jiných materiálů
 •  rozlišení téměř identických dílů, či tvarů a kontrolu správné orientace snadno zaměnitelných dílů.
 • kontrolu jakékoliv odchylky od správného stavu dílů – síť se naučí vzhled správného výrobku a automaticky rozpozná i drobné odchylky.

Třídění výrobků

Strojové vidění lze využít i pro extrémně rychlé třídění výrobků. Třídění a klasifikace může probíhat na základě libovolných vizuálních parametrů – barva, tvar, logo, velikost…

Výrobky lze třídit nejen na kvalitní a nekvalitní, ale i do různých předem definovaných kvalitativních tříd – vše záleží pouze na Vás.

Kontrola značení i textu (OCR)

QR, DMC, EAN, EAN 13, BAR CODE

Pomocí průmyslových kamer dokážeme nejen kontrolovat kvalitu všech na trhu používaných kódů, ale také vyčítat informace v nich obsažené a tyto posílat do řídícího systému. S námi neprojde žádné zdvojené , či nečitelné označení.

Díky našemu software dokážeme jakkoliv vyznačené kódy číst i pod úhlem a při nepříznivých podmínkách. Pod úhlem vyznačený, či nalepený kód si náš software transformuje do roviny a zkontroluje.

Kontaktujte nás!