Kontrola kompletnosti výrobků

Kamerová kontrola kompletnosti dílů se využívá napříč všemi odvětvími.  Kamerový systém dokáže i nad rychle se pohybujícím dopravníkovým pásem zkontrolovat zda produkt obsahuje všechny komponenty na správném místě a v požadované kvalitě.

Systémy pro kontrolu kompletnosti díky průběžné kontrole kvality umožňují výrobním podnikům  ušetřit náklady zbytečně vynaložené na reklamacích, jelikož odhalí špatně složené, či nekompletní produkty.

oc

Kamerová kontrola kompletnosti dílu Vám pomůže odstranit chybovost obsluhy, neunaví se, má jasně definované tolerance, které můžete navíc snadno na monitoru upravit dle Vašich potřeb.

Kontrola kompletnosti je složena z jednotlivých dílčích kontrol (kontrola tvarů, měření rozměrů, detekce přítomnosti jednotlivých částí, barvy a mnoho dalších), které systém strojového vidění vyhodnocuje jako celek a kontroluje zda je výrobek složen přesně a z kvalitních komponent, dle přání zákazníka.

Počet kontrolovaných typů výrobků, neboli receptur systému je možné vytvářet libovolné množství a lze mezi nimi přepínat manuálně či automaticky, záleží už pouze na Vašich konkrétních představách a požadavcích.

Kompletnost osazení volantu

Volant automobilu se skládá z mnoha jednotlivých dílů a jelikož se jedná o část auta, kterou máme neustále na očích, tak je pohledová kvalita nesmírně důležitá. Kamerová kontrola kontroluje postupné skládání jednotlivých částí, což zaručuje odstranění zbytečných reklamací a zpětnou dohledatelnost v databázi obrázků konkrétního kusu. 

Jelikož se jedná o postupné skládání sestavy, tak další krok v automatizovaném procesu nebude povolen, dokud nebude mít kamerový systém jistotu zda byl předchozí komponent vložen na správné místo a dosahuje požadované kvality. Míru jistoty je možné si v průběhu času možné měnit dle přání zákazníka, přímo na monitoru pomocí intuitivního rozhraní. Jakmile je další krok povolen kamerový systém si automaticky přepne automaticky kontrolní program a pokračuje v předepsané receptuře na kontrolu dalšího dílu. Na finální podobě složeného volantu se kontroluje kamerovým systémem: přítomnost šití, správné potisky tlačítek, potahového materiálu a barvu platových doplňků.

Before After Kamerová kontrola kompletnostiKamerový systém pro kontrolu kompletnosti dílu

Kamerová kontrola kompletnosti spojky

U kamerového systému pro kontrolu spojky je zapotřebí kontrolovat veškeré detaily a drobné díly. Na této aplikaci se použilo i přesné kamerové měření vnějšího a vnitřního obložení. Kamery hlídaly osazení nýtů, přítomnost pružin, celkový tvar  a mnoho dalších detailů, bez kterých by lamela spojky nefungovala na 100% a mohlo by dojít ke zbytečným reklamacím a vícenákladům.

Before After Kamerová kontrola kompletnosti spojkyKamerová kontrola kompletnosti spojky

Kontaktujte nás!