Bezkontaktní měření rozměrů

S rostoucím rozlišením moderních kamerových snímačů a zároveň s jejich klesající cenou se stává optické měření rozměrů stále vyhledávanější úlohou kontroly kvality. Optické měření s použitím průmyslových kamer a vhodně zvolené optické soustavy umožňuje v rámci krátkého okamžiku zkontrolovat libovolný počet rozměrů výrobku. Pokročilé zpracování obrazu, umožňující adaptaci měřících funkcí podle aktuální pozice měřeného předmětu nabízí měření s přesností až 0.01 mm

Before After MeasuringBeforeMeasuring 1

V případě přesných měření za účelem kontroly tolerovaných rozměrů je příprava kamerové scény zcela klíčová. Čas a úsilí věnované správnému výběru jednotlivých komponent se následně vrátí v celkové přesnosti a spolehlivosti měření. Otázka přesnosti optických měření je přitom trochu složitější než v případě měření kontaktních. Nelze zde pouze vycházet z prosté znalosti rozlišení kamery a velikosti snímané scény, které určují, kolik celých obrazových pixelů připadá na jednotku měřeného rozměru (např. milimetr). Vždy totiž záleží především na způsobu a kvalitě vyobrazení měřených hran objektu, hlavně pak na kvalitě přechodu mezi popředím (měřeným objektem) a pozadím. 

Čím výraznější daný přechod je, tím přesněji jsou algoritmy zpracování obrazu schopny lokalizovat měřené hrany a určit tak přesný rozměr objektu. Jelikož za určením pozice hran se ve výsledku skrývá matematický výpočet, dostáváme se na subpixelové rozlišení, které může být až 50 násobně vyšší než je fyzické rozlišení použité kamery. 

Všechny výše uvedené aspekty a mnohé další zohledňujeme při návrhu každé vaší aplikace, abychom zajistili maximální spolehlivost dodávaného řešení. 

Zaujaly vás možnosti bezkontaktních měření a chtěli byste se dozvědět více? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontaktujte nás!