Co je klíčem ke spolehlivosti našich kamerových systémů?

Standartním postupem pro úspěšné vyřešení kamerové inspekce je nejprve detailně specifikovat vstupní požadavky a zjistit všechny potřebné detaily. Může se na první pohled zdát, že některé otázky jsou až příliš detailní a na jejich odpovědi příliš nezáleží, ovšem opomenutí byť jednoho jediného aspektu může mít za následek nespolehlivost či dokonce nefunkčnost kamerového systému.

Teprve po důkladné vstupní analýze všech požadavků optické kontroly následuje  první návrh konceptu a výběr vhodného osvětlení, optiky a průmyslových či smart kamer. Dále provádíme praktické testování navrženého systému u nás v kanceláři. Tímto způsobem si v kontrolovaných podmínkách ověříme správnost našeho konceptu a výběru vybavení. Výsledky tohoto testování Vám budou po jeho dokončení k dispozici a na jejich základě můžeme společně rozhodnout o dalších krocích.

Při tvorbě vhodného konceptu kamerové inspekce využíváme nejrůznější nástroje, jedním z nich je i  Išikawův diagram, který je jedním se sedmi nástrojů pro zlepšování kvality.

Spolehlivý kamerový systém
Diagram příčin a následků spolehlivosti kamerového systému (Ishikawa diagram)

Pokud máte zájem o bližší informace, nebo chcete s námi probrat využití kamerového systému i ve Vašich aplikacích, neváhejte nás kontaktovat!

Kontaktujte nás!